Marieke van de Lest-van Berkel

Marieke is vanaf 2001 als familierecht advocaat verbonden aan Bosselaar & Strengers Advocaten. Daarvoor heeft zij bijna 4 jaar op een ander kantoor gewerkt in verschillende rechtsgebieden.

De uitdaging van Marieke is te voorkomen dat haar cliënt in een “vechtscheiding” terecht komt, alhoewel dat helaas niet altijd te realiseren is. In die situaties beschikt Marieke over ruime proceservaring. In haar praktijk treedt ze ook vaak op als advocaat/mediator, waarvoor zij in 2004 de NMI opleiding heeft gevolgd. Sinds 2006 is Marieke ook Vfas echtscheidingsadvocaat en – bemiddelaar.

In 2009 heeft Marieke de opleiding tot collaborative divorcer afgerond. Bij een collaborative divorce wordt de scheiding geregeld in een team van deskundigen, zonder dat een rechter ingeschakeld wordt. In dergelijke trajecten treedt Marieke als advocaat/collaborative divorcer op voor een van beide partners.

Marieke woont in Zeist, is getrouwd en heeft drie kinderen.

...