Mediation

Mediation betekent dat u zich met uw aanstaande ex wendt tot een echtscheidingsbemiddelaar/mediator.

Deze echtscheidingsbemiddelaar of mediator begeleidt als onafhankelijke deskundige het regelen van de gevolgen van de echtscheiding. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of echtscheidingsconvenant. Als de mediator ook advocaat is kan deze vervolgens het convenant aan de Rechtbank aanbieden met het verzoek de echtscheiding uit te spreken. Er volgt dan geen procedure of zitting meer. Als u een mediator hebt die geen advocaat is, moet er een advocaat worden ingeschakeld om de echtscheiding door de Rechtbank te laten uitspreken.

Mediation heeft vaak de voorkeur voor aanstaande exen met kinderen. Je scheidt immers van je partner, maar je blijft samen ouder. Marieke is al jaren mediator en ervaren in het succesvol begeleiden en afronden van een mediationtraject.

...