(Echt)scheiding / verbroken relatie

Over echtscheiding spreken wij als een huwelijk wordt ontbonden. Van een scheiding is echter ook sprake als een (geregistreerd) partnerschap wordt ontbonden. Indien samenwonenden uit elkaar gaan, is er weliswaar geen sprake van echtscheiding maar ook in dergelijke gevallen moeten vaak afspraken tussen partijen worden gemaakt. Vaak gebeurt dit, al dan niet met behulp van een advocaat of mediator, in onderling overleg. Echter, soms is een procedure nodig bij de rechtbank om alle zaken af te handelen.

De wet heeft de echtscheiding/scheiding van geregistreerd partners geregeld als één van de partners of beiden geen toekomst meer in het huwelijk zien. Het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is dan duurzaam ontwricht. Als er minderjarige kinderen van u samen of van een van de partners zijn, moet een ouderschapsplan worden opgesteld. Andere gevolgen van de scheiding die o.a. moeten worden geregeld zijn: kinderalimentatie en/of partneralimentatie tijdens en na de scheiding, vermogensverdeling of afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden en de pensioenverevening.

...