Partneralimentatie

De Hoge Raad heeft het mooi gezegd: Door het sluiten van een huwelijk, geregistreerd partnerschap ontstaat er een lotsverbondenheid, die doorwerkt na de scheiding. Dat is de grondslag van de verplichting en gerechtigdheid tot levensonderhoud(alimentatie). Die lotsverbondenheid wordt niet aangenomen bij samenlevenden zonder huwelijks- of geregistreerd partnerschap papieren. Deze exen zijn aangewezen op een regeling in onderling overleg.

Heeft een ex-partner niet voldoende inkomsten om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien dan is deze partner behoeftig. Het bedrag van de behoeftigheid van deze partner noemen wij de behoefte. Deze wordt bepaald door de welstand tijdens het huwelijk. Wordt uw zaak door een rechter beoordeeld, dan gebruikt deze de richtlijnen van de Werkgroep Alimentatienormen van de Vereniging van Rechtspraak om tot bepaling van de behoefte te komen. Deze richtlijnen worden ook wel Tremanormen of Alimentatienormen genoemd. Deze Tremanormen worden vaak als maatgevend gezien.

Hierna zal bekeken moeten worden of er draagkracht bij de andere partner is voor het betalen van alimentatie. Onze advocaten hebben de beschikking over dezelfde rekenprogramma’s als rechtbanken om deze draagkracht te berekenen. Hierdoor kunnen wij u op zeer korte termijn een indicatie geven of en, zo ja, hoeveel partneralimentatie u moet betalen dan wel zult ontvangen.

...