Kinderalimentatie

Voor de vaststelling van een kinderbijdrage is in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting (het NIBUD) en de Werkgroep Alimentatienormen van de Vereniging voor Rechtspraak een systeem ontwikkeld. Ouders hebben een onderhoudsverplichting voor hun kinderen tot dat zij 21 jaar zijn. Als een kind meerderjarig wordt, houdt deze financiƫle verplichting in de meeste gevallen niet op. Alleen als het jongmeerderjarige kind (in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar) al zelf verdient, zou het kunnen dat de kinderalimentatie niet meer van toepassing is.

Voor minderjarige kinderen en kinderen tot 21 jaar geldt het hierboven genoemde systeem gebaseerd op CBS-cijfers. Volgens het onderzoek van het CBS besteden ouders namelijk een bepaald percentage van het gezinsinkomen aan hun kinderen. Uit dat onderzoek blijkt voorts dat naarmate er meer kinderen tot een huishouden behoren, de totale kosten van de kinderen weliswaar stijgen maar dat de gemiddelde kosten per kind daartegenover dalen. Om de hoogte van de bijdrage van beide ouders vast te kunnen stellen wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van een forfaitair systeem ten aanzien van de draagkracht van beide ouders. Gevolg hiervan is dat niet meer de daadwerkelijke lasten van de onderhoudsplichtigen (in de regel de ouders) in aanmerking worden genomen. Helaas kan dit in de praktijk tot onredelijke uitkomsten leiden, zeker in het geval van lagere inkomsten. De bedoeling van de wetgever destijds om de onderhoudsplichtigen zelf te kunnen laten uitrekenen wat hun bijdrage zou zijn aan de kosten van de kinderen na echtscheiding, blijkt in de praktijk toch wat lastiger te zijn. Bosselaar & Strengers Advocaten staat u graag met raad en daad bij en kan voor u een berekening maken op basis van de huidige uitgangspunten.

...