Alimentatie

Soms hebben partners jarenlang samengewoond en is er in die tijd een zekere rolverdeling ontstaan. Vroeger was het gebruikelijk, dat de vrouw de huishouding verzorgde en de kinderen opvoedde. Tegenwoordig ligt dat veel genuanceerder. Toch kan het voorkomen dat een van de beide partners door de rolverdeling tijdens het huwelijk of de samenleving niet een eigen inkomen of een gering inkomen heeft gehad. Bij een scheiding na huwelijk of geregistreerd partnerschap regelt de wet wanneer de ene ex-partner aan de andere ex-partner een bijdrage moet betalen in het levensonderhoud. Dat is het geval als de ene ex-partner niet voldoende inkomsten voor zijn levensonderhoud heeft, noch zich in redelijkheid kan verwerven. De rechter kan dan een bedrag vaststellen voor dat levensonderhoud. Dat is de alimentatie. Ook bij geregistreerd partnerschap is dat zo geregeld, maar bij het regelen van verbroken relaties zonder wettelijke basis is er geen sprake van een alimentatieverplichting jegens de ex-partners. Wel kunnen aanstaande exen, ook na samenleving zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap, zelf een partneralimentatie overeenkomen. Als er eenmaal een partneralimentatie is vastgesteld door de rechter of in onderling overleg, dan wordt deze van rechtswege elk jaar geïndexeerd.

Er bestaan meer onderhoudsverplichtingen dan alleen jegens de ex. Dat is in de eerste plaats de onderhoudsverplichting jegens minderjarigen en jongmeerderjarige kinderen. Ook stiefouders zijn onderhoudsplichtig jegens de kinderen van hun nieuwe partner, die deel uitmaken van hun gezin na een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Meer informatie over kinder- en partneralimentatie vindt u door op de link te klikken.

Kinderalimentatie

Partneralimentatie

...